Obchodníci  >  Agendy CEP

Agendy CEP

Prehľad formulárov a procesov implementovaných v IS CEP

Existuje množina agend, v rámci ktorých orgány verejnej moci vykonávajú svoje kompetencie v súvislosti so zahranično-obchodnou transakciou. Tieto agendy obsahujú procesy, ktoré prebiehajú v rámci jednotlivých fáz zahranično-obchodnej transakcie a v rámci ktorých sa rozvíja interakcia medzi obchodníkmi a kompetentnými orgánmi verejnej moci prostredníctvom elektronických formulárov.

Bližšie informácie o agendách (procesoch a formulároch) implementovaných v IS CEP sú uvedené na nižšie uvedených stránkach určených jednotlivým zapojeným orgánom verejnej moci.


Aktualizované: 28.4.2015

Vytvorené: 16.7.2015