Obchodníci  >  Podklady pre dodávateľov colných systémov

Podklady pre dodávateľov colných systémov

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov

Pre používateľov elektronických služieb využívajúcich iba samotný EKR klient je k dispozícii samostatný balík CEP.EKR.Klient [.zip, 1 MB, verzia 1.7] obsahujúci aj používateľskú príručku.

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov sú publikované formou balíka zip. 

Balík obsahuje dokument "Integračný manuál" opisujúci dostupné služby a ich kontext. Dokument je vo formáte pdf (na čítanie a tlač) a vo formáte docx (v dokumente sú priamo vložené odkazované xsd a xml). Balík ďalej obsahuje adresáre s wsdl, xsd a príkladmi xml.

Balík na stiahnutie [.zip, 5 MB]

Zároveň je na stiahnutie k dispozícii CEP.EKR.Interface [.zip, 2 MB, verzia 1.7] ako pomôcka pri realizácii integrácie deklarantských softvérov s IS CEP. Dôležitou súčasťou balíka je dokument Zmeny.doc, v ktorom sú zaznamenané rozdiely oproti predchádzajúcej verzii.

Materiály z workshopov

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 13.3.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP a odpovede na otázky od dodávateľov informačných systémov určených pre deklarantov. Prezentácia [.pdf, 220 kB] a súbor s otázkami a odpoveďami [.pdf, 223 kB] sú k dispozícii na stiahnutie.

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 8.6.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP. Prezentácia [.pdf, 325 kB] je k dispozícii na stiahnutie.


Aktualizované: 6.8.2015

Vytvorené: 16.7.2015