Orgány verejnej moci  >  Podklady pre dodávateľov colných systémov

Podklady pre dodávateľov colných systémov

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov sú publikované formou balíka zip. 

Balík obsahuje dokument "Integračný manuál" opisujúci dostupné služby a ich kontext. Dokument je vo formáte pdf (na čítanie a tlač) a vo formáte docx (v dokumente sú priamo vložené odkazované xsd a xml). Balík ďalej obsahuje adresáre s wsdl, xsd a príkladmi xml.

Balík na stiahnutie [.zip, 5 MB]


Aktualizované: 17.6.2015