Orgány verejnej moci  >  Príručky a návody

Príručky a návody

Príručky a návody

Používateľská príručka Workdesk úradníka [.pdf; 1,8 MB]


Postupy pre zabezpečenie aktuálnosti agend v IS CEP

Manuál pre povinnú osobu [.pdf; 137KB]    

Manuál pre prevádzkovateľa [.pdf; 95KB]

Detailný procesný model [.pdf; 305KB]   
  


Aktualizované: 2.12.2015

Vytvorené: 1.12.2014