Ako používať CEP?

Ako používať CEP?

Čo potrebujete vedieť pred tým, ako začnete používať CEP?

Prečítajte si technické požiadavky CEP [nové okno] a nainštalujte si nevyhnutné prostriedky pre Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) [nové okno]. K dispozícii je aj Používateľská príručka [nové okno] k jednotlivým službám.


Aktualizované: 13.12.2014

Vytvorené: 13.12.2014