Preskočiť na hlavný obsah

Softvérové požiadavky

Aplikácia je optimalizovaná pre internetové prehliadače - Microsoft Internet Explorer 10 a vyššie, Mozilla Firefox a Google Chrome.

Získanie prístupu k Autorizovaným elektronickým službám

Pre získanie prístupu k Autorizovaným elektronickým službám je nevyhnutnou podmienkou:

  • registrácia používateľa pre vstup do autorizovanej zóny IS CEP - Pri registrácii uvedie používateľ svoje základné identifikačné údaje, kontaktné údaje a autentifikačné údaje. Výsledkom je pridelenie oprávnení a zaregistrovanie používateľa, ktorý používa svoje prihlasovacie údaje na vstup do autorizovanej zóny IS CEP.

Formáty elektronických dokumentov, ktoré elektronická podateľňa prijíma

Súčasťou procesu podania je aj elektronická podateľňa, ktorá prijíma elektronické dokumenty vo formáte XML 1.0 a PDF.

Technické predpoklady na strane klienta pri využívaní Autorizovaných elektronických služieb IS CEP

Pre účely zamedzenia nepredvídateľných technických problémov koncového používateľa autorizovaných elektronických služieb IS CEP sú stanovené požiadavky na technické a programové vybavenie, ktoré musia byť splnené. Jedine za predpokladu ich úplného zabezpečenia je možné garantovať dostatočnú bezpečnostnú a výkonnostnú úroveň.

  •  hardvérové vybavenie - Odporúčané hardvérové vybavenie je totožné s požiadavkami pre využívanie operačného systému Windows 7 a vyšším (http://www.microsoft.com ), ktoré odporúčame považovať za zámerne minimalizované.
  • operačný systém - Odporúčaný je klientsky operačný systém Windows 7 a vyšší.
  • webový prehliadač - Vzhľadom na využívanie aplikácie D.Signer/XAdES na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP), ktorá je ActiveX komponentom, vyžaduje sa pre využitie autorizovaných elektronických služieb webové prehliadače: Microsoft Internet Explorer vo verzii 10.0 a vyššie (32 bit) s aplikovanými opravnými záplatami a bezpečnostnými aktualizáciami, aktuálna verzia Mozilla Firefox a Google Chrome.
  • sieťové pripojenie - Minimálne požadované pripojenie do internetu je s rýchlosťou min. 2000Mb/s. V prípade, ak je sieťové pripojenie filtrované cez firewall, musia byť povolené porty 80 - http a 443 - https.
  • XAdES - Pre využívanie autorizovanej služby elektronického doručovania písomnosti sa používa bezplatne poskytovaná aplikácia XAdES. Systémové požiadavky aplikácie (okrem tých, ktoré sú totožné s požiadavkami pre využívanie AES) sú platforma.NET framework (verzia 2.0) a v prípade použitia aplikácie na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu certifikované SSCD zariadenie (napr. čipová karta, USB token). Návod na inštaláciu XAdES klienta (súčasť balíka D.Suite) nájdete v kapitole Inštalácia D.Suite/eIDAS.