Preskočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Portál CEP (www.cep.financnasprava.sk) je jedným z nosných informačných systémov Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý spĺňa väčšinu základných štandardov prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre ISVS [č. 55/2014 Z. z.].

Webové sídlo Portál CEP bolo vytvorené s ohľadom na znevýhodnených používateľov, aby mal každý návštevník prístup ku všetkým zverejneným informáciám vo forme, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám a špecifickým podmienkam.

Webové sídlo (časť prístupná neregistrovaným používateľom) je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri vypnutí JavaScript sekvencií (týka sa najmä stránok obsahujúcich formuláre).

Pre poskytnutie plnej funkcionality a zároveň univerzálneho prístupu obsahuje Portál CEP nasledovné funkcie:

  • Klávesové skratky pre uľahčenie navigácie
  • Textová verzia (možnosť úplného vypnutia CSS štýlov)
  • Pravidelná validácia stránok nových aj existujúcich stránok podľa štandardov XHTML a CSS.
  • Podpora formátu PDF, prehliadateľného voľne šíriteľnou aplikáciou od spol. Adobe.

Klávesové skratky pre uľahčenie navigácie

Klávesové skratky umožňujú rýchlu a pohodlnú navigáciu, ako aj sprístupňujú niektoré inak ťažko dostupné funkcie.

  • Alt+0 Prehlásenie o prístupnosti a zoznam použitých klávesových skratiek (táto stránka)
  • Alt+1 Titulná stránka
  • Alt+2 Mapa stránok
  • Alt+3 Registračný formulár
  • Alt+9 Kontakty

Kombinácia klávesových skratiek Alt+X funguje v súčasných internetových prehliadačoch v prostrediach MS Windows, Linux, BSD. Pod inými operačnými systémami sa použitie klávesových skratiek môže mierne odlišovať (napr. Ctrl+ v prostredí Mac OS). 

Textová verzia

Sídlo neobsahuje samostatnú textovú verziu, pretože implementovaným oddelením obsahu od formy a kvalitným členením stránok môžu všetci používatelia, ktorí vyžadujú prácu s textovou verziou, pristupovať k sídlu pomocou svojho obľúbeného nástroja. Vypnutím formátovania pomocou kaskádových štýlov sú stranky prístupné v akomkoľvek textovom prehliadači.

Na vypnutie formátovania pomocou CSS štýlov sa používajú nasledovné techniky:

  • Prehliadače Mozilla Firefox/Internet Explorer: Z menu Zobraziť->Štýly stránky vybrať „Žiadne štýly“ (v anglickej verzii View->Style->No Style)

Obrázok - vypnutie štýlov v Google