Preskočiť na hlavný obsah

Prínosy projektu

Pre podnikateľov/občanov

  1. Elektronizácia podaní v zahraničnom obchode – zníženie nákladov
  2. Zníženie časových strát a administratívnej záťaže
  3. Poskytovanie rýchlych, presných a relevantných informácií
  4. Vyššia transparentnosť podaní

Pre verejnú správu/úradníkov

  1. Slovensko sa zaradí medzi najvyspelejšie krajiny EÚ, ktoré koncept Single Window považujú za jednu zo svojich strategických priorít.
  2. Dosiahnutie vyššej efektívnosti verejnej správy automatizáciou podaní zjednodušením odovzdávania informácií medzi subjektmi verejnej správy.
  3. Lepšie riadenie rizika a bezpečnosti pri zvýšenej transparentnosti.
  4. Zlepšenie vnímania štátu na strane verejnosti.