Preskočiť na hlavný obsah

Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom

Táto časť príručky popisuje spôsob podpisovania dokumentov zaručeným elektronickým podpisom na portáli CEP.
Pre potreby podpisovania musí mať používateľ správne nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES, ktorej inštalácia je popísaná v kapitole 2.3.

Postup 

1.    Používateľ si vyberie dokument, ktorý si želá podpísať.  

Obrázok pre výber dokumentu na podpis
2.    Používateľ stlačí tlačidlo „Podpísať skupinu dokumentov“.
3.    Systém spustí inicializáciu podpisovača D.Signer/XAdES, ktorá môže trvať niekoľko minút, preto treba byť trpezlivý.
4.    Zobrazí sa okno podpisovača.


 Obrázok okna podpisovača
5.    Používateľ si môže dať v okne podpisovača zobraziť „XML dáta“ alebo „Verifikačné dáta“.
 
 Obrázok pre zobrazenie XML dát

Okno pre zobrazenie verifikačných dát


6.    Používateľ podpíše dokument/y stlačením tlačidla „Podpísať“.


7.    Systém ponúkne používateľovi zoznam certifikátov, ktorými môže dokument podpísať.


 Obrázok pre výber certifikátu

8.    Používateľ si zo zoznamu vyberie konkrétny certifikát a dokumenty podpíše.