Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolné a chybové hlášky

Zobrazovanie hlášok

Hlášky informujúce používateľa o nedostatkoch na obrazovke sa budú zobrazovať za poľom obrazovky, ktorého sa týka výhrada. Zobrazí sa výkričník a popis nedostatku v červenom obdĺžniku.
Obrázok zobrazovania hlášky

Nevyplnené povinné pole

•    Zobrazí sa hláška: "Povinná položka, prosíme, vyplňte ju"  alebo „Vyplnenie tohto poľa je povinné“.

Chybne zadané pole

•    Zobrazí sa hláška podľa názvu poľa, napr. „Nesprávny formát sumy“.
•    Dátumové polia: "Nesprávne zadaný dátum."

Systémové chybové hlásenia

•    Zobrazí sa hláška: "Nastala neočakávaná chyba systému, skúste zopakovať poslednú akciu a v prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte administrátora systému."

Výmaz záznamu/objektu

•    Zobrazí sa hláška: "Výmaz je nenávratná akcia. Potvrďte, iba ak si želáte vymazať daný objekt?".

Vykonanie operácie

•    Po vykonaní príslušnej operácie je používateľ informovaný hlásením v modrom rámčeku:

Obrázok o vykonaní operácie
 
Hlášky špecifické pre konkrétne činnosti alebo volané rozhrania sú špecifikované na konkrétnych obrazovkách.