Preskočiť na hlavný obsah

Správanie položiek obrazoviek a tabuliek

Polia

  • Názov stĺpca v zozname je zobrazený vo farebne odlíšenom poli oproti záznamom.
  • Po podržaní kurzoru myši nad poľom sa zobrazí nápoveda ku danému poľu.

Zarovnanie

  • Dátum/ Dátum a čas - zarovnanie naľavo
  • Textové polia - zarovnanie naľavo
  • Číselné polia - zarovnané naľavo

Číselné polia

  • Oddeľovač desatinnej časti bude "desatinná čiarka" (',').
  • Tisíce, státisíce atď. bude systém automaticky formátovať oddelením medzerou.