Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Všeobecné pravidlá

Pre prácu s portálom CEP platia nasledovné všeobecné pravidlá:

  •  Vrátiť sa spať na predchádzajúcu stránku je možné pomocou tlačidla , ktoré je štandardne umiestnené na väčšine obrazoviek.
  •  Pre ukončenie práce s portálom je potrebné sa odhlásiť (platí pre WDO, WDU) pomocou tlačidla  , následne uzavrieť prehliadač kliknutím na   v pravom hornom rohu.
  •  Všetky tlačidlá, ktorých použitie je v danej chvíli možné, majú svoj popis zvýraznený (napr.   ). Tlačidlá, ktoré nie je možné použiť, sú neaktívne (napr.  ).