Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Práca s obrazovkami

Na jednotlivé obrazovky v portáli CEP sa vie používateľ dostať kliknutím na príslušný odkaz na úvodnej obrazovke. Medzi jednotlivými obrazovkami sa vie preklikávať aj pomocou Menu zobrazeného na ľavej strane obrazovky.

Obrázok ľavého menu
Nad aktuálne vyobrazenou obrazovkou sa zobrazuje jej názov a cesta k nej:
 Obrázok - zobrazenie cesty k článku