Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Práca so zoznamom

V zoznamoch v aplikácii CEP sa štandardne zobrazí 20 výsledkov vyhľadávania na jednej stránke.


 Obrázok zobrazenia zoznamu
Ak je výsledkov viac, je možné sa medzi jednotlivými stranami zoznamu preklikať pomocou tlačidiel.
Pomocou tlačidiel       a    je možné posúvať sa v zozname o jednu stranu.
Pomocou tlačidiel    a   je možné posúvať sa na začiatok/koniec zoznamu.
Záznam je možné v zozname otvoriť pomocou symbolu   .