Preskočiť na hlavný obsah

Práca so zoznamom

V zoznamoch v aplikácii CEP sa štandardne zobrazí 20 výsledkov vyhľadávania na jednej stránke.


 Obrázok zobrazenia zoznamu
Ak je výsledkov viac, je možné sa medzi jednotlivými stranami zoznamu preklikať pomocou tlačidiel.
Pomocou tlačidiel       a    je možné posúvať sa v zozname o jednu stranu.
Pomocou tlačidiel    a   je možné posúvať sa na začiatok/koniec zoznamu.
Záznam je možné v zozname otvoriť pomocou symbolu   .