Preskočiť na hlavný obsah

Tlačidlá a grafické ikony

V portáli sa opakovane nachádzajú tlačidlá:

              - ikona „Číselník“, kliknutím na ikonu sa otvorí okno pre vyhľadanie a výber záznamu z konkrétneho číselníka. V niektorých prípadoch sa kliknutím na ikonu otvorí okno pre výber súboru v rámci operačného systému používateľa.
      - zaškrtávacie pole, na označenie/neoznačenie záznamu v zoznamoch
 ,      - rozkliknutie/schovanie sekcie