Preskočiť na hlavný obsah

Príručka pre Workdesk úradníka

V tejto časti je Vám k dispozícii  Príručka používateľa workdesku úradníka pre používateľov z prostredia orgánov verejnej moci zapojených do CEP.

Príručka obsahuje nasledovné časti:

  1. Prihlásenie a odhlásenie úradníka
  2. História komunikácia
  3. Schránka prijatých správ
  4. Licencie, výmery, úhrady
  5. Príprava podaní
  6. Pomoc
  7. Výstupné zostavy