Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Príručka pre Workdesk úradníka

V tejto časti je Vám k dispozícii  Príručka používateľa workdesku úradníka pre používateľov z prostredia orgánov verejnej moci zapojených do CEP.

Príručka obsahuje nasledovné časti:

  1. Prihlásenie a odhlásenie úradníka
  2. História komunikácia
  3. Schránka prijatých správ
  4. Licencie, výmery, úhrady
  5. Príprava podaní
  6. Pomoc
  7. Výstupné zostavy