Preskočiť na hlavný obsah

Schránka prijatých správ

V tejto kapitole sú podrobnejšie popísané postupy súvisiace s prihlasovaním a odhlasovaním úradníka do workdesku úradníka.

Táto kapitola má nasledovné podkapitoly:

  1. Obrazovka Správy
  2. Detail prijatej správy
  3. Detail prílohy v prijatej správe