Preskočiť na hlavný obsah

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov

OBCHODNÍCI

Používatelia elektronických služieb majú k dispozícii integračný manuál opisujúci dostupné služby a ich kontext alebo Cep.Ekr.Interface ako pomôcku pri realizácii integrácie deklarantských softvérov s testovacím prostredím IS CEP.

Integračný manuál je dostupný vo formáte PDF a vo formáte DOCX.

Integračný manuál IS podnikateľa a ES CEP-v8.pdf   [.pdf; 8,59 MB; nové okno] 
Integračný manuál IS podnikateľa a ES CEP-v8.docx   [.docx; 3,85 MB; nové okno]

Cep.Ekr.Interface je aktuálne dostupný pre testovacie účely vo verzii 1.0.16.2. Po nainštalovaní je k dispozícii aj klientska aplikácia Cep.Ekr.App. Balík okrem samotného inštalátora a konfiguračných súborov pre jednotlivé prostredia obsahuje používateľskú príručku pre Cep.Ekr.App, popis rozhrania služieb pre Cep.Ekr.Inteface.dll a záznamy o zmenách medzi jednotlivými verziami.

Cep.Ekr.Interface v.1.0.15.2.zip   [.zip; 25,20 MB; nové okno]

Inštalačný balík bol aktualizovaný 30.9.2021. V balíku boli aktualizované konfiguračné súbory pre testovacie a produkčné prostredie v súvislosti s nastavením novej podpisovej politiky OID: 1.3.158.36061701.1.2.3 a ukončením podpisovej politiky OID: 1.3.158.36061701.1.2.2 od 2.10.2021. Viac informácií nájdete na stránke NBU

Cep.Ekr.Interface v.1.0.16.3.zip   [.zip; 25,70 MB; nové okno]

Inštalačný balík bol aktualizovaný 15.11.2023.

Verzia 1.0.16.3 má zapracovanú podporu protokolu TLS 1.2 a vyžaduje .NET verzie  4.8.1 alebo vyššej.

Materiály z workshopov

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 13.3.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP a odpovede na otázky od dodávateľov informačných systémov určených pre deklarantov. Prezentácia [.pdf; 220 kB; nové okno] a súbor s otázkami a odpoveďami [.pdf; 223 kB; nové okno] sú k dispozícii na stiahnutie.

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 8.6.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP. Prezentácia [.pdf; 325 kB; nové okno] je k dispozícii na stiahnutie.


ÚRADNÍCI


Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov sú publikované formou balíka zip.

Balík obsahuje dokument "Integračný manuál" opisujúci dostupné služby a ich kontext. Dokument je vo formáte pdf (na čítanie a tlač) a vo formáte docx (v dokumente sú priamo vložené odkazované xsd a xml). Balík ďalej obsahuje adresáre s wsdl, xsd a príkladmi xml.

Balík na stiahnutie [.zip; 5 MB; nové okno]