Preskočiť na hlavný obsah

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov

OBCHODNÍCI

Používatelia elektronických služieb majú k dispozícii integračný manuál opisujúci dostupné služby a ich kontext alebo Cep.Ekr.Interface ako pomôcku pri realizácii integrácie deklarantských softvérov s testovacím prostredím IS CEP.

Integračný manuál je dostupný vo formáte PDF a vo formáte DOCX.

Integračný manuál IS podnikateľa a ES CEP-v9.pdf   [.pdf; 4,52 MB; nové okno] 
Integračný manuál IS podnikateľa a ES CEP-v9.docx   [.docx; 3,85 MB; nové okno]

Integračný manuál v9 obsahuje v porovnaní s integračným manuálom v8 iba zmeny linkov na služby testovacieho a produkčného prostredia CEP, pričom počas prechodného obdobia sú v prevádzke za účelom testovania staré aj nové linky.

Predpoklad pre ukončenie funkčnosti pôvodných linkov resp. prechodného obdobia je 14.10.2024.

Cep.Ekr.Interface je aktuálne dostupný pre testovacie účely vo verzii 1.0.16.3. Po nainštalovaní je k dispozícii aj klientska aplikácia Cep.Ekr.App. Balík okrem samotného inštalátora a konfiguračných súborov pre jednotlivé prostredia obsahuje používateľskú príručku pre Cep.Ekr.App, popis rozhrania služieb pre Cep.Ekr.Inteface.dll a záznamy o zmenách medzi jednotlivými verziami.

Cep.Ekr.Interface v.1.0.16.3.zip   [.zip; 25,70 MB; nové okno]

Inštalačný balík bol aktualizovaný 15.11.2023.

Verzia 1.0.16.3 má zapracovanú podporu protokolu TLS 1.2 a vyžaduje .NET verzie  4.8.1 alebo vyššej.

       • Od 1.7.2024 je nutné používať verziu v 1.0.16.3 alebo vyššiu.

Materiály z workshopov

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 13.3.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP a odpovede na otázky od dodávateľov informačných systémov určených pre deklarantov. Prezentácia [.pdf; 220 kB; nové okno] a súbor s otázkami a odpoveďami [.pdf; 223 kB; nové okno] sú k dispozícii na stiahnutie.

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 8.6.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP. Prezentácia [.pdf; 325 kB; nové okno] je k dispozícii na stiahnutie.


ÚRADNÍCI


Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov sú publikované formou balíka zip.

Balík obsahuje dokument "Integračný manuál" opisujúci dostupné služby a ich kontext. Dokument je vo formáte pdf (na čítanie a tlač) a vo formáte docx (v dokumente sú priamo vložené odkazované xsd a xml). Balík ďalej obsahuje adresáre s wsdl, xsd a príkladmi xml.

Balík na stiahnutie [.zip; 5 MB; nové okno]