Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov

OBCHODNÍCI

Používatelia elektronických služieb majú k dispozícii integračný manuál opisujúci dostupné služby a ich kontext alebo Cep.Ekr.Interface ako pomôcku pri realizácii integrácie deklarantských softvérov s testovacím prostredím IS CEP.

Integračný manuál je dostupný vo formáte PDF a vo formáte DOCX.

Integračný manuál IS podnikateľa a ES CEP-v5.pdf   [.pdf; 5,57 MB; nové okno] 
Integračný manuál IS podnikateľa a ES CEP-v5.docx   [.docx; 2,82 MB; nové okno]

Cep.Ekr.Interface je aktuálne dostupný pre testovacie účely vo verzii 1.0.14.3. Po nainštalovaní je k dispozícii aj klientska aplikácia Cep.Ekr.App. Balík okrem samotného inštalátora a konfiguračných súborov pre jednotlivé prostredia obsahuje používateľskú príručku pre Cep.Ekr.App, popis rozhrania služieb pre Cep.Ekr.Inteface.dll a záznamy o zmenách medzi jednotlivými verziami.

Cep.Ekr.Interface v.1.0.14.3.zip   [.zip; 23,80 MB; nové okno] s opravou zo 7.10.2020

Materiály z workshopov


Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 13.3.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP a odpovede na otázky od dodávateľov informačných systémov určených pre deklarantov. Prezentácia [.pdf; 220 kB; nové okno] a súbor s otázkami a odpoveďami [.pdf; 223 kB; nové okno] sú k dispozícii na stiahnutie.

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 8.6.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP. Prezentácia [.pdf; 325 kB; nové okno] je k dispozícii na stiahnutie.


ÚRADNÍCI


Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov sú publikované formou balíka zip.

Balík obsahuje dokument "Integračný manuál" opisujúci dostupné služby a ich kontext. Dokument je vo formáte pdf (na čítanie a tlač) a vo formáte docx (v dokumente sú priamo vložené odkazované xsd a xml). Balík ďalej obsahuje adresáre s wsdl, xsd a príkladmi xml.

Balík na stiahnutie [.zip; 5 MB; nové okno]