Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov

OBCHODNÍCI

Pre používateľov elektronických služieb využívajúcich iba samotný EKR klient je k dispozícii samostatny balik CEP.EKR. Klient verzia 1.10 [.zip, 2,37 MB; nové okno]    obsahujúce aj používateľskú príručku.

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov sú publikované formou balíka zip.

Balík obsahuje dokument "Integračný manuál" opisujúci dostupné služby a ich kontext. Dokument je vo formáte pdf (na čítanie a tlač) a vo formáte docx (v dokumente sú priamo vložené odkazované xsd a xml). Balík ďalej obsahuje adresáre s wsdl, xsd a príkladmi xml.

Balík na stiahnutie [.zip; 5 MB; nové okno] platný od 27.03.2016 

Zároveň je na stiahnutie k dispoziacii CEP.EKR. Interface verzia 1.10 [.zip; 2,54 MB; nové okno] ako pomôcka pri realizácii integrácie deklarantských softvérov s IS CEP. Dôležitou súčasťou balíka je dokument Zmeny.doc, v ktorom sú zaznamenané rozdiely oproti predchádzajúcej verzii.


Materiály z workshopov


Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 13.3.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP a odpovede na otázky od dodávateľov informačných systémov určených pre deklarantov. Prezentácia [.pdf; 220 kB; nové okno] a súbor s otázkami a odpoveďami [.pdf; 223 kB; nové okno] sú k dispozícii na stiahnutie.

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 8.6.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP. Prezentácia [.pdf; 325 kB; nové okno] je k dispozícii na stiahnutie.


ÚRADNÍCI


Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov sú publikované formou balíka zip.

Balík obsahuje dokument "Integračný manuál" opisujúci dostupné služby a ich kontext. Dokument je vo formáte pdf (na čítanie a tlač) a vo formáte docx (v dokumente sú priamo vložené odkazované xsd a xml). Balík ďalej obsahuje adresáre s wsdl, xsd a príkladmi xml.

Balík na stiahnutie [.zip; 5 MB; nové okno]