Preskočiť na hlavný obsah

Technické požiadavky

Používateľské rozhranie CEP (Portál, Infodesk a WorkDesky obchodníkov aj úradníkov) je navrhnuté ako webová aplikácia kompatibilná s najrozšírenejšími prehliadačmi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) a tak, aby si samotná aplikácia nevyžadovala inštaláciu dodatočných aplikácií na klientskom PC (okrem nástrojov na vytváranie KEP) [nové okno].

Využívanie elektronických služieb CEP je podmienené aktiváciou elektronickej schránky (zákon č. 305/2013 Z. z.) či už na strane orgánu verejnej moci (na doručenie podaní) alebo na strane obchodíkov/občanov (na doručenie elektronických úradných dokumentov). Informácie a návody súvisiace s elektronickými schránkami sú uvedené na www.slovensko.sk [nové okno].

Na prístup do autorizovanej zóny CEP (Workdesk obchodníka, Workdesk úradníka) je nutný používateľský účet. Bližšie informácie o registrácií sú uvedené na samostatnej stránke [nové okno]. Ďalšie podmienky elektronickej komunikácie s finančnou správou sú uvedené na portáli finančnej správy [nové okno].

Zriadenie účtov pre prístup do autorizovanej zóny orgánu verejnej moci zabezpečuje prevádzkovateľ na základe komunikácie kontaktných osôb.

Podmienkou elektronickej komunikácie v prostredí CEP je využitie kvalifikovaného elektronického podpisu. Na strane úradníka ide o použitie kvalifikovaného mandátneho certifikátu. Bližšie informácie o vytváraní KEP sú uvedené na samostatnej stránke [nové okno].

Vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (podpisovanie) bolo otestované v prehliadačoch Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 54.0, Microsoft Edge a Google Chrome 59.0.3071.110. Podporovaná je ako platforma .Net, tak aj platforma Java.