Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 46 Vstup tovaru na colné územie

Agenda Vstup tovaru na colné územie
Číslo agendy 46
Orgán verejnej moci Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda je definovaná hlavne nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. Jedná sa o Vstup tovaru na colné územie.
Zapracované procesy z agendy
 • Podanie predbežného dovozného colného vyhlásenia
 • Oprava predbežného dovozného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o diverziu
 • Podanie oznámenia pred príchodom
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk False
Elektronické podania
 • Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (príloha 30A nk1875/2006)
Formuláre
 • Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (príloha 30A nk1875/2006)
 • Potvrdenie prijatia predbežného colného vyhlásenia
 • Oznámenie o chybe podania
 • Rozhodnutie o schválení opravy predbežného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o opravu predbežného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o diverziu
 • Potvrdenie diverzie
 • Rozhodnutie o vstupe
 • Zamietnutie vstupu
 • Predloženie tovaru na colnom úrade vstupu
 • Rozhodnutie o začiatku kontroly
 • Výzva na doplnenie predbežného colného vyhlásenia
 • Oznámenie s uvedením adresáta