Preskočiť na hlavný obsah

Fázy ZOT

Realizáciu zahranično-obchodnej transakcie z pohľadu systému CEP možno rozčleniť na 3 fázy:

1. Získavanie informácií

Informačný proces poskytuje informácie o podmienkach, za akých možno realizovať zahranično-obchodnú transakciu. Informačný proces bude dostupný pre verejnosť bez potreby registrácie prostredníctvom portálu CEP. Po nadefinovaní parametrov (typický tovar, krajina, typ prepravy, množstvo, predpokladaný dátum realizácie a pod.) vyhodnotí informačný proces tieto parametre a poskytne ucelený pohľad na podmienky, za ktorých je možné zahranično-obchodnú transakciu uskutočniť.

Po vyhodnotení zadaných parametrov poskytne systém CEP informácie, napr.:

  • aké licencie treba nevyhnutne vlastniť, aby sa transakcia mohla realizovať
  • za akých podmienok sa tieto licencie dajú získať (aký orgán vydáva licencie, koľko bude stáť vydanie takejto licencie, aké prílohy sú potrebné, aby licencia bola vydaná a pod.)
  • kalkulácia poplatkov spojených s realizáciou transakcie (DPH, colný dlh a pod.)

Na základe poskytnutých informácií sa podnikateľ/obchodník/občan rozhodne, či je pre neho zaujímavé transakciu aj zrealizovať. Ak áno, CEP mu umožní získať všetky potrebné licencie na jednom mieste.

2. Príprava podkladov


Táto fáza predstavuje fázu plnenia podmienok. Pod podmienkami sa chápu licencie, dokumenty, výpisy, ktoré treba doložiť pre úspešnú realizáciu zahranično-obchodnej transakcie. CEP umožní získať tieto licencie a sprostredkuje komunikáciu medzi občanom a príslušným úradom. Na základe výstupov z informačnej fázy poskytne CEP pre daný obchodný prípad zoznam potrebných licencií a sprístupní pre registrovaného používateľa žiadosti na získanie licencií.

3. Fáza realizácie


V rámci realizácie zahranično-obchodnej transakcie umožní systém CEP podať colné vyhlásenie elektronickým spôsobom aj s príslušnými prílohami, ktoré sú vyžadované pri colnom konaní. Colné orgány na základe podaného colného vyhlásenia realizujú colné konanie. Ďalšou funkcionalitou, ktorú bude poskytovať systém CEP, bude poskytovanie informácií o stave licencií a zistenie stavu colného konania na základe výmeny informácií medzi systémom CEP a CIS. Medzi ostatné funkcie patria napríklad prieskum spokojnosti a komunikácia s úradníkmi prostredníctvom štruktúrovanej diskusie.