Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 13 Rastlinný tovar

Agenda Rastlinný tovar
Číslo agendy 13
Orgán verejnej moci Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o registráciu výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru, o zrušenie registrácie výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru, o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru, Oznámenie a dokumentácia o dovezenej komodite (Rastlinný tovar), o povolenie vývozu rastlinného tovaru, o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov, o zrušenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov, o zmenu oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov.
Zapracované procesy z agendy
 • Registrácia výrobcov a dovozcov
 • Zrušenie registrácie z iniciatívy obchodníka
 • Zmena podmienok registrácie
 • Dovozné procedúry
 • Vývoz
 • Žiadosť o udelenie povolenia na vydanie rastlinných pasov
 • Zrušenie oprávnenia z iniciatívy podnikateľa
 • Zmena podmienok vydaného oprávnenia
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk False
Elektronické podania
 • Žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru
 • Žiadosť o zrušenie registrácie výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru
 • Žiadosť o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu rastlinného tovaru
 • Oznámenie a dokumentácia o dovezenej komodite (Rastlinný tovar)
 • Žiadosť o povolenie vývozu rastlinného tovaru
 • Žiadosť o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov
 • Žiadosť o zrušenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov
 • Žiadosť o zmenu oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov
Formuláre
 • Žiadosť o registráciu výrobcu - Oddiel1 (rastlinný tovar)
 • Žiadosť o registráciu dovozcu - Oddiel2 (rastlinný tovar)
 • Žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu - Spoločná časť (rastlinný tovar)
 • Žiadosť o zmenu registrácie (rastlinný tovar)
 • Oznámenie o pozastavení zásielky
 • Žiadosť o povolenie vývozu (rastlinný tovar)
 • Rastlinolekárske osvedčenie
 • Žiadosť o oprávnenie / zmenu na vydávanie rastlinných pasov
 • Záznam o vykonaní kontroly
 • Oznámenie
 • Rozhodnutie
 • Vyjadrenie
 • Výzva
 • Žiadosť
 • Rozhodnutie s parametrami licencie