Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 17 Ekologické poľnohospodárstvo

Agenda Ekologické poľnohospodárstvo
Číslo agendy 17
Orgán verejnej moci Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o súhlas na dovoz tovaru z ekologického poľnohospodárstva, o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmenu registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a zrušenie registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Zapracované procesy z agendy
 • Vydanie súhlasu na dovoz
 • Registrácia
 • Zrušenie registrácie
 • Zmena podmienok registrácie
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk False
Elektronické podania
 • Žiadosť o súhlas na dovoz tovaru z ekologického poľnohospodárstva
 • Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • Žiadosť o zrušenie registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • Žiadosť o zmenu registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Formuláre
 • Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • Príloha č. 1a Rastlinná výroba
 • Príloha č. 1b Živočíšna výroba
 • Príloha č. 1c Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí
 • Príloha č. 1d Chov včiel
 • Príloha č. 3a Výroba potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • Príloha č. 3b Výroba osív z ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • Príloha č. 3c Výroba krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • Príloha č. 3d Iný spracovateľ (uchovávanie, balenie, označovanie...)
 • Príloha č. 6 Prevádzkovateľ uvádzajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby na trh, skladovanie a / alebo distribúcia produktov z EPV
 • Príloha č. 4 Prevádzkovateľ dovážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín
 • Príloha č. 5 Prevádzkovateľ vyvážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby do tretích krajín
 • Žiadosť o zmenu registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe
 • Príloha č. 1a-ii Rozšírenie - Rastlinná výroba (zmena)
 • Príloha č. 1a-i Zníženie - Rastlinná výroba (zmena)
 • Príloha č. 1a - iii Zmena kultúry - Rastlinná výroba (zmena)
 • Príloha č. 1b Živočíšna výroba (zmena)
 • Príloha č. 1c Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí (zmena)
 • Príloha č. 3a Výroba potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby (zmena)
 • Príloha č. 3b Výroba osív z ekologickej poľnohospodárskej výroby (zmena)
 • Príloha č. 3c Výroba krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby (zmena)
 • Príloha č. 6 Obchodovanie s produktmi z ekologickej poľnohospodárskej výroby (zmena)
 • Príloha č. 4 Dovoz produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín (zmena)
 • Príloha č. 1d Chov včiel (zmena)
 • Príloha č. 3d Iný spracovateľ (uchovávanie, balenie, označovanie...) (zmena)
 • Príloha č. 5 Prevádzkovateľ vyvážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby do tretích krajín (zmena)
 • Rozhodnutie
 • Vyjadrenie
 • Výzva
 • Žiadosť
 • Rozhodnutie s parametrami licencie